Personuppgiftsbehandlingspolicy

Trendr samlar bara in den information du aktivt delger oss genom mejlkontakt eller genom att fylla i formulär på Trendr.nu. Informationen används av oss för att kunna leverera passande produkter till våra kunder och för att bättre förstå vår målgrupp och vilka sorters produkter och tjänster ni kan vara intresserade av.

Vi behandlar enbart din information för berättigade ändamål och sparar den endast så länge vi kan använda den för berättigade ändamål. Informationen lagras inom EU.

Du kan när som helst kontakta hej@trendr.nu för att ta del av den information vi har om dig. Önskar du rätta någon information vi har om dig kan du också kontakta oss för att vi ska rätta den. Du kan också kontakta oss och be oss radera den information vi har om dig.

Den information vi har om dig kan lämnas anonymiserat till våra anställda och konsulter i syfte att leverara de produkter och/eller tjänster registrerat dig för att få genom Trendr.